Kalcyt Kamień

Kalcyt to powszechnie występujący minerał skałotwórczy z gromady węglanów, będący węglanem wapnia. Swoją nazwę zawdzięcza połączeniu dwóch słów – greckiego chalix i łacińskiego calx, które oznaczają wapno. Minerał ten jest jednym z najczęstszych składników skałotwórczych, którego kryształy tworzą m.in. wapienie, marmury czy oolity. Występuje w wielu kolorach na całym świecie i zajmuje ponad 4 proc. całkowitej masy skorupy ziemskiej, formując się w różnych geologicznych środowiskach.

Kalcyt właściwości

Kryształy tego minerału mogą mieć izometryczne, słupkowe, igiełkowe i tabliczkowe kształty. Nierzadko wykształca on zrosty wielokrotne oraz bliźniaki, występując w wielu postaciach. Obecnie rozróżnia się ponad 2000 różnych form jego kryształów i kombinacji, jednak najczęściej przyjmuje postać skalenoedrów i romboedrów. Uważany jest za pospolity minerał hydrotermalny, który często tworzy naloty, naskorupienia i żyły. Jego cechą charakterystyczną jest izostrukturalność z magnezytem, syderytem i rodochrozytem. Występują w nim często domieszki manganu, żelaza, magnezu, strontu, baru, kobaltu i ołowiu. Minerał ten jest przezroczysty i kruchy. W czystych kryształach dostrzec można podwójne załamanie światła.

Kalcyt twardość    

Twardość to istotna cecha diagnostyczna każdego minerału. Określa ona bowiem odporność kryształów na rysowanie lub ścieranie, uzależnioną m.in. od ilości atomów i jonów występujących w jego strukturze oraz typu łączących je wiązań. Względna twardość ustalana jest w oparciu o uproszczoną, dziesięciostopniową skalę Mohsa. Opracowana została ona przez niemieckiego mineraloga Fryderyka Mohsa w 1812 roku. Skala ta uwzględnia 10 wzorcowych minerałów o białej rysie, ułożonych zgodnie z wzrastającą twardością. Właściwość ta może się zmieniać w obrębie jednego okazu, dlatego podawana jest w pewnych granicach. Każdy minerał w skali Mohsa rysuje wszystkie poprzednie i jest rysowany przez każdy następny w kolejności. Kalcyt zajmuje 3. pozycję, a jego twardość absolutna wynosi 9. W praktyce oznacza to, że minerał ten z łatwością daje się zarysować miedzianym drutem.

Kalcyt zastosowanie

Kalcyt powszechnie wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. W przemyśle budowanym służy do produkcji wapnia i cementu, a w przemyśle chemicznym – do wytwarzania sody oraz sody kaustycznej. W metalurgii wykorzystuje się go jako topnik, a w rolnictwie jako nawóz. Minerał ten znajduje zastosowanie także w przemyśle optycznym, gdzie służy do produkcji nikoli (pryzmatów polaryzacyjnych). Jego właściwości sprawiają, że wykorzystuje się go również w przemyśle szklarskim, ceramicznym i cukrowniczym. Minerał ten funkcjonuje ponadto jako kamień ozdobny i dekoracyjny, poszukiwany przez kolekcjonerów i wytwórców biżuterii. Szczególnie cenna jest przezroczysta odmiana, w której występuje zjawisko załamania światła. W zależności od barwy, kamień ten posiada różne właściwości wykorzystywane w ezoteryce i medycynie alternatywnej. Uważa się, że posiada moc oczyszczania złej energii i zwalcza różne dolegliwości.

Shopping Cart
Scroll to Top